Korn - marken er mejet

 • Hvor?

  DLG - Skive

  Havnevej 47

  7800 - Skive

  Telefonnummer

  51761654

  E-mailadresse

  mbp@dlg.dk

  Kontaktperson

  Mogens Pedersen

  dlg.png

  Hvad sker der med korn og raps på de bølgende marker? Besøg DLG og bliv klogere.

  I forløbet får dine elever kendskab til, at planter har en historisk og kulturhistorisk betydning, som har indvirkning på nutiden, og som rækker ind i fremtiden. Der lægges op til, at I kommer ud af klassen og undersøger området omkring jer.

   

  Om forløbet

  I forløbet får dine elever kendskab til, at planter har en historisk og kulturhistorisk betydning, som har indvirkning på nutiden, og som rækker ind i fremtiden. Der lægges op til, at I kommer ud af klassen og undersøger området omkring jer.

  Eleverne opnår bl.a. viden om mangfoldighed i arter og sorter af jordbrugsplanter, variation i maden på grund af variation i fødevareplanterne, miljøvenlig drift og klimatilpasning samt de kulturhistoriske værdier, der i øvrigt hører til jordbrugets planter.

  Forløbet sluttes af med et besøg hos DLG i Skive.

  Materialer:

   

  Forberedelse til besøg hos DLG

   

  Planter er også mad

  Materialet “Planter er også mad” er udviklet af Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup på opfordring af Fødevareministeriet og Kulturministeriet.
  'Ill. Mikkel Malthesen og akvarel Anna Christensen. Med tilladelse fra Fødevareministeriet.

   

  Kolofon

  Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde med DLG-Skive, Rita Kristensen og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

  Forløbet er senest revideret 21/11 2017.  

  Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

   

   

  GRATIS FORLØB

  Målgruppe
  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse
  Fag
  • Natur og teknologi
  logo-2.png