Om Åben Virksomhed

Med Åben Virksomhed ønsker vi at sikre et godt samarbejde mellem skoler og virksomheder.

Vi tror nemlig på, at det er værdifuldt for danske skoleelever at få kendskab til virksomhederne – gennem besøg, hvor eleverne med egne øjne ser, hvordan livet på en dansk arbejdsplads kan se ud.

Når eleverne besøger virksomhederne, er det vigtigt, at de er fagligt forberedte, og at besøget bliver koblet sammen med nogle af de ting, de er blevet undervist i hjemmefra. Det er en forudsætning for, at eleverne vil opleve besøget som relevant; at de kan se sammenhængen mellem skolens fag og det, de oplever og ser på virksomheder.

Derfor udvikler vi i tæt samarbejde med dygtige faglærere undervisningsforløb til alle klassetrin – fra 1. klasse og helt op til 3. g – hvor det faglige indhold hænger tæt sammen med det, eleverne vil opleve på de enkelte virksomheder. Eleverne får undervisning på skolen, så besøger de en virksomhed, og afslutter herefter undervisningen hjemme på skolen.

Dansk Arbejdsgiverforening, DA, har etableret Åben Virksomhed, for at få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab, teknologi, it og matematik. Vi vil give flere børn og unge lyst til at vælge en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse inden for det teknologiske eller naturvidenskabelige område.

Der er lige nu mere end 600 danske virksomheder, som står klar til at åbne deres døre op for danske skoleelever, og der kommer hele tiden flere til.

Alle forløb er gratis og opfylder Fælles Mål. De kan nemt tilpasses årsplanen og kan erstatte andre forløb –
eller supplere det, eleverne i forvejen arbejder med.

Mød en udvikler – Torben
Mød en udvikler – Torben

Her i videoen kan du møde Torben, som har udviklet forløbet “Byg en vej – Teknologi og asfalt” til 1. – 2. og 5. – 6. klasse til N/T faget. Hør hans tanker om forløbet, og hvad eleverne kan se på et asfaltværk.

“De kommer med nogle helt friske ideer”
“De kommer med nogle helt friske ideer”

Hør virksomhedsrepræsentanter fortælle om deres erfaringer med besøg af elever som del af Åben Virksomheds undervisningsforløb.

2.g klasse på besøg hos COWI
2.g klasse på besøg hos COWI

Hør direktøren fra COWI og elever og lærer fra Virum gymnasium fortælle om deres oplevelse med et virksomhedsbesøg hos COWI.