Evaluering af indsatsen

Åben Virksomhed har på baggrund af en bevilling fra Teknologipagten fået foretaget en kvalitativ og kvantitativ evaluering af indsatsen. Formålet med evalueringen var at få en indsigt i, hvordan koblingen mellem undervisning og besøg på virksomheder skaber interesse for naturvidenskab, teknologi og it hos børn og unge – og om den interesse kan udvikle sig til et senere karrierevalg.

Evalueringen bidrager med viden, vi anvender til at udvikle og forbedre vores egen metode, og vi håber, at den kan danne grundlag for fremtidige indsatser, og også meget gerne kunne bruges af andre i Danmark, der arbejder med skole-virksomhedssamarbejde.

Evalueringen blev gennemført af konsulentvirksomheden Epinion i perioden 2019-2022 og kan ses i en Pixi-udgave nedenfor:

Evaluering – Pixirapport:

Ønsker du at få tilsendt den fulde rapport fra Epinion, så kontakt konsulent Mikkel London fra Åben Virksomhed på mlo@da.dk.

Derudover udøver vi løbende kvalitetssikring af indsatsen i form af feltarbejde, da vi dagligt er i kontakt med lærere og virksomheder samt deltager i skolebesøg hos virksomhederne, hvor vi taler med lærere, elever og virksomhedsrepræsentanter om deres brug af vores materialer og udbyttet af besøget.

Mød en udvikler – Torben
Mød en udvikler – Torben

Her i videoen kan du møde Torben, som har udviklet forløbet “Byg en vej – Teknologi og asfalt” til 1. – 2. og 5. – 6. klasse til N/T faget. Hør hans tanker om forløbet, og hvad eleverne kan se på et asfaltværk.

“De kommer med nogle helt friske ideer”
“De kommer med nogle helt friske ideer”

Hør virksomhedsrepræsentanter fortælle om deres erfaringer med besøg af elever som del af Åben Virksomheds undervisningsforløb.

2.g klasse på besøg hos COWI
2.g klasse på besøg hos COWI

Hør direktøren fra COWI og elever og lærer fra Virum gymnasium fortælle om deres oplevelse med et virksomhedsbesøg hos COWI.