Evaluering af indsatsen

Åben Virksomhed har på baggrund af en bevilling fra Teknologipagten fået foretaget en kvalitativ og kvantitativ evaluering af indsatsen. Formålet med evalueringen var at få en indsigt i, hvordan koblingen mellem undervisning og besøg på virksomheder skaber interesse for naturvidenskab, teknologi og it hos børn og unge – og om den interesse kan udvikle sig til et senere karrierevalg.

Evalueringen bidrager med viden, vi anvender til at udvikle og forbedre vores egen metode, og vi håber, at den kan danne grundlag for fremtidige indsatser, og også meget gerne kunne bruges af andre i Danmark, der arbejder med skole-virksomhedssamarbejde.

Evalueringen blev gennemført af konsulentvirksomheden Epinion i perioden 2019-2022 og kan ses i en Pixi-udgave nedenfor:

Evaluering – Pixirapport:

Ønsker du at få tilsendt den fulde rapport fra Epinion, så kontakt konsulent Mikkel London fra Åben Virksomhed på mlo@da.dk.

Derudover udøver vi løbende kvalitetssikring af indsatsen i form af feltarbejde, da vi dagligt er i kontakt med lærere og virksomheder samt deltager i skolebesøg hos virksomhederne, hvor vi taler med lærere, elever og virksomhedsrepræsentanter om deres brug af vores materialer og udbyttet af besøget.

Motor Mille, asfalt og en stor gummiged
Motor Mille, asfalt og en stor gummiged

Mikkel fra Åben Virksomhed var med en 4. klasse på besøg hos asfaltfabrikken NCC, og dagen bød på lidt af hvert.

Se med og hør, hvad elever kan opleve, når de besøger et asfaltværk som en del af forløbet
Byg en vej – asfalt og teknologi.

Besøg Hotel Nyborg Strand i madkundskab
Besøg Hotel Nyborg Strand i madkundskab

Vi har været på besøg hos Hotel Nyborg Strand for at blive klogere på, hvad elever kan se og opleve, hvis de besøger Nyborg Strand som en del af forløbet Fra råvarer til frokost.

Hvad laver en bygningsmaler?
Hvad laver en bygningsmaler?

Som en del af forløbet Design et værelse – matematik i farver besøgte 6. klasse fra Kroggårdskolen bygningsmaleruddannelsen i Gladsaxe.

Få et sneak peak på besøget her, og bliv klogere på, hvad eleverne kan opleve, når de besøger bygningsmaleruddannelsen.