Åben virksomhed

GRATIS UNDERVISNINGS­FORLØB
TIL HELE LANDET

Mest besøgte tilbud
Power-to-X
Et tilbud fra DA Gymnasiet
Antal tilbud
736
Fra DA Skolen og DA Gymnasiet
Seneste nyt
Besøg
5.A besøger Solrød Møbel-& Maskinsnedkeri

Åben Virksomhed er vejen til samarbejde om undervisning. Her kan lærere finde undervisningstilbud, der indeholder virksomhedsbesøg. Og virksomhederne kan finde undervisningsmateriale, de kan bruge, når klasser er på besøg og skal lære. Kort sagt: Her er vejen til hinanden.

Vi vil få flere børn og unge til at interessere sig for naturvidenskab, teknologi, it og matematik – og give flere børn og unge lyst til at vælge en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse inden for det teknologiske eller naturvidenskabelige område.

FIND FORLØB, DER PASSER TIL DIG OG DINE ELEVER

ET LILLE UDPLUK AF DE MANGE

SPÆNDENDE TILBUD

Oplev, hvordan man arbejder med teknologi og kodning hos Hesehus A/S. I dette undervisningsforløb i Natur/teknologi, vil eleverne lære simpel kodning og få en forståelse for, hvordan teknologi virker. Eleverne lærer, hvordan en proces kan nedbrydes til flere trin, og at computere gør præcis det, man koder dem til. Som en del af forløbet bruger eleverne deres mikrocomputer til selv at kode (der anvendes Ultra:bit, som er udleveret gennem DR’s stort anlagte projekt Ultra:bit)
Kom ud og lær om plastens egenskaber hos Fiberline Composites A/S. I gennem dette fællesfaglige forløb i Fysik/Kemi, Geografi og Biologi, vil eleverne lære om plastens egenskaber og genanvendelsesmuligheder. På virksomhedsbesøget vil de opleve, hvordan Fiberline Composites A/S bruger og arbejder med plast i forbindelse med produktionen.
Hvordan bruger Føtex Middelfart data til planlægning, og hvordan kan automatiske prognoser hjælpe med at styre varebestilling, lagerbeholdning, vagtplaner m.m.? I dette undervisningsforløb i Matematik, vil eleverne få en forståelse for vigtigheden af databearbejdning, og hvordan man kan bruge matematiske modeller til at regne på, hvad der kommer til at ske i virkeligheden.
Undervisningsforløbet viser dine elever, hvilke egenskaber træ har og hvilke teknikker, man bruger, når man arbejder med træ. I forløbet skal eleverne lave praktiske øvelser på skolen, opleve hvordan Farstrup Furniture arbejder med træ og herefter arbejde videre med deres eget træprodukt tilbage på skolen. På den måde får eleverne en forståelse for, hvordan det, de lærer i håndværk og design, bruges udenfor skolen.
Lad dine elever opleve, hvordan kemi er et vigtigt redskab til udvikling af grøn energi til hele verden. Eleverne lærer, hvordan virksomhederne gennem elektrolyse kan omdanne grøn strøm til bæredygtige brændstoffer, der både er lettere at lagre og transportere end strøm. Som en del af forløbet besøger klassen Energinet i Ballerup, der har store visioner med Power-to-X.
Tag dine elever med ud og få en oplevelse af hvordan dyr i havet kommer fra hav til bord på Fonfisk Hanstholm A/S. I dette undervisningsforløb til natur/teknologi skal eleverne lærer om tre dyregrupper i havet: Fisk, bløddyr og krebsdyr, som de skal undersøge og dissekere. Klassen skal som en del af forløbet besøge en virksomhed i fiskeindustrien, hvor I ser og undersøger et dyr der lever i vandet.

Skræddersyede

UndervisninGSForløb

Undervisningsforløb er gratis, skræddersyede forløb, der er udviklet sammen med forskellige samarbejdspartnere, og opfylder læringsmålene i de relevante fag. Hvert undervisningsforløb udbydes flere steder i landet.

Klassetrin/niveau Fag Undervisningsforløb
“Det bliver mere levende for eleverne”
“Det bliver mere levende for eleverne”

Hør fire lærere fortælle om deres oplevelse med virksomhedsbesøg som en del af undervisningen.

“De kommer med nogle helt friske ideer”
“De kommer med nogle helt friske ideer”

Hør virksomhedsrepræsentanter fortælle om deres erfaringer med besøg af elever som del af Åben Virksomheds undervisningsforløb.

2.g klasse på besøg hos COWI
2.g klasse på besøg hos COWI

Hør direktøren fra COWI og elever og lærer fra Virum gymnasium fortælle om deres oplevelse med et virksomhedsbesøg hos COWI.