FILTRÉR FORLØB EFTER
Vælg et eller flere fag
Vælg en eller flere målgrupper
Fag: Arbejdskendskab
Fag: Billedkunst
Fag: Biologi
Fag: Bioteknologi
Fag: Dansk
Fag: Elevernes alsidige udvikling
Fag: Engelsk
Fag: Færdselslære
Fag: Fransk
Fag: Fysik
Fag: Fysik og kemi
Fag: Geografi
Fag: Geovidenskab
Fag: Håndværk og Design
Fag: Historie
Fag: Idræt
Fag: Informatik
Fag: Innovation og entreprenørskab
Fag: It og medier
Fag: Kemi
Fag: Kristendomskundskab
Fag: Madkundskab
Fag: Matematik
Fag: Musik
Fag: Natur og teknologi
Fag: Naturgeografi
Fag: Samfundsfag
Fag: Sproglig udvikling
Fag: Sundheds- og Seksualundervisning
Fag: Tysk
Fag: Uddannelse og job
Målgruppe: Børnehaver & Dagtilbud
Målgruppe: Lærere & Pædagoger
Målgruppe: Fagpersoner
Målgruppe: Ungdomsuddannelser
Målgruppe: 0. klasse
Målgruppe: 1. klasse
Målgruppe: 2. klasse
Målgruppe: 3. klasse
Målgruppe: 4. klasse
Målgruppe: 5. klasse
Målgruppe: 6. klasse
Målgruppe: 7. klasse
Målgruppe: 8. klasse
Målgruppe: 9. klasse
Målgruppe: 10. klasse
Målgruppe: A-niveau
Målgruppe: B-niveau
Målgruppe: C-niveau
Tidspunkt: Hele Året
Tidspunkt: Januar
Tidspunkt: Februar
Tidspunkt: Marts
Tidspunkt: April
Tidspunkt: Maj
Tidspunkt: Juni
Tidspunkt: Juli
Tidspunkt: August
Tidspunkt: September
Tidspunkt: Oktober
Tidspunkt: November
Tidspunkt: December
Gratis
A-niveau
B-niveau
C-niveau
Hele Året
I dette undervisningsforløb til kemi i gymnasiet bliver eleverne introduceret til Power-to-X; den proces, hvor grøn strøm omdannes til bæredygtige stoffer, så den producerede energi/strøm kan lagres og transporteres.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
B-niveau
C-niveau
Hele Året
Undervisningsforløbet Cement og Beton er udviklet i samarbejde med Dansk Beton og en faglærer i kemi i gymnasiet. Forud for besøget har eleverne fået en introduktion til cement og beton, lavet forsøg med kalk-brænding og arbejdet med opgaver om betonfremstilling. Efter besøget arbejder de videre med en slutopgave.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
B-niveau
C-niveau
Hele Året
I dette matematikforløb dykker eleverne ned i, hvordan dimensionering af boliger kan reducere varmeforbruget i boliger og dermed udledningen af CO2. De får grundlæggende færdigheder i GeoGebras 3D-værktøj og undersøger blandt andet, hvordan størrelsen af boligen, arealet af vægge og loft/tag i høj grad bestemmer, hvor stort varmetabet er til omgivelserne.
Se alle tilbud

Kontakt os endelig, hvis du har fundet et spændende forløb, men mangler en virksomhed i nærheden af din skole. Så vil vi meget gerne forsøge at hjælpe og finde en relevant virksomhed, der gerne vil have besøg.

Kontakt os her
Gratis
B-niveau
Hele Året
I dette forløb dykker eleverne ned i elektriske sensorer som værktøj til at designe intelligente teknologiske løsninger, når det kommer til måleudstyr. De arbejder med metrologi, med simple elektriske kredsløb og databehandler egne måleresultater.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
B-niveau
C-niveau
Hele Året
I dette undervisningsforløb lærer eleverne om biogas og diskuterer biogas som bæredygtig energikilde. De arbejder med kulstofs og kvælstofs kredsløb, næringsstoffer i landbruget og lærer om metan og metanisering. Forløbet indeholder et besøg hos et biogasanlæg, hvor eleverne kan se og opleve produktionen på tæt hold.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
B-niveau
Hele Året
Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i DTU Biotech Academys undervisningsforløb Ølbrygning, og udvider det med et virksomhedsbesøg på et bryggeri. Her vil eleverne opleve, at der stilles ekstra strenge krav til præcision i processerne for at sikre, at der hver gang opnås en ensartet høj produktkvalitet, når et bryggeri producerer øl i stor skala. Det øger udbyttet af undervisningen i bioteknologi/biologi/kemi i gymnasiet at se anvendelsen af den faglige læring i erhvervslivet og i samfundet. Samtidig opnår eleverne karrierelæring.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
B-niveau
C-niveau
Hele Året
I dette forløb stilles der skarpt på, hvordan nødhjælpsorganisationerne arbejder med matematik; eleverne undersøger fx gennem arealberegninger, hvordan nødhjælp kan transporteres på den mest effektive måde, de opstiller ligninger, der kan bruges til at forsimple transportopgaver, og de bliver klogere på, hvordan statistik og dataindsamling kan bidrage til at give nødhjælpsorganisationerne et overblik at tage beslutninger ud fra.
Se alle tilbud
Gratis
C-niveau
Hele Året
Hvordan opbygger man en hjemmeside? Det får eleverne svar på i dette undervisningsforløb til informatik. Efter en kort introduktion til emnet, besøger klasen en virksomhed, hvor en medarbejder fortæller om arbejdet med at udvikle og vedligeholde deres hjemmeside, således at eleverne er klædt godt på, når de efterfølgende skal udvikle deres egen hjemmeside via et CMS-system.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
B-niveau
C-niveau
Hele Året
I dette forløb lærer eleverne om kinematik og bliver bekendt med begreber og enheder, der anvendes ved flyvning. De bliver klogere på kinetisk og potentiel energi, de laver øvelser om blandt andet brændstof, forbrændingsreaktion og centripetalkraft – og ved hjælp af et online-værktøj, Skyvector, bliver eleverne afslutningsvist udfordret til at bruge deres viden om fysik til at udarbejde en konkret flyveplan.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
Hele Året
I dette undervisningsforløb arbejder eleverne med termodynamiske processer (isobar, isokor, isoterme og adiabatiske proces), formler for varmeenergi,  termodynamiske maskiner, kredsprocesser og nyttevirkningen af en kredsproces. Som en del forløbet besøger klassen en virksomhed, der udvikler, servicerer eller anvender termodynamiske maskiner.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
B-niveau
Hele Året
I dette matematikforløb stifter eleverne bekendtskab med statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af data. De arbejder med binomiatest, højre-, venstre- og dobbelsidet test samt konfidensintervaller på A- og B-niveau. Som en del forløbet skal eleverne besøge et analyseinstitut eller virksomhed, der arbejder med indsamling og bearbejdning af data.
Se alle tilbud
Mød en udvikler – Torben
Mød en udvikler – Torben

Her i videoen kan du møde Torben, som har udviklet forløbet “Byg en vej – Teknologi og asfalt” til 1. – 2. og 5. – 6. klasse til N/T faget. Hør hans tanker om forløbet, og hvad eleverne kan se på et asfaltværk.

“Det bliver mere levende for eleverne”
“Det bliver mere levende for eleverne”

Hør fire lærere fortælle om deres oplevelse med virksomhedsbesøg som en del af undervisningen.

2.g klasse på besøg hos COWI
2.g klasse på besøg hos COWI

Hør direktøren fra COWI og elever og lærer fra Virum gymnasium fortælle om deres oplevelse med et virksomhedsbesøg hos COWI.