FILTRÉR FORLØB EFTER
Vælg et eller flere fag
Vælg en eller flere målgrupper
Fag: Arbejdskendskab
Fag: Billedkunst
Fag: Biologi
Fag: Bioteknologi
Fag: Dansk
Fag: Elevernes alsidige udvikling
Fag: Engelsk
Fag: Færdselslære
Fag: Fransk
Fag: Fysik
Fag: Fysik og kemi
Fag: Geografi
Fag: Geovidenskab
Fag: Håndværk og Design
Fag: Historie
Fag: Idræt
Fag: Informatik
Fag: Innovation og entreprenørskab
Fag: It og medier
Fag: Kemi
Fag: Kristendomskundskab
Fag: Madkundskab
Fag: Matematik
Fag: Musik
Fag: Natur og teknologi
Fag: Naturgeografi
Fag: Samfundsfag
Fag: Sproglig udvikling
Fag: Sundheds- og Seksualundervisning
Fag: Tysk
Fag: Uddannelse og job
Målgruppe: Børnehaver & Dagtilbud
Målgruppe: Lærere & Pædagoger
Målgruppe: Fagpersoner
Målgruppe: Ungdomsuddannelser
Målgruppe: 0. klasse
Målgruppe: 1. klasse
Målgruppe: 2. klasse
Målgruppe: 3. klasse
Målgruppe: 4. klasse
Målgruppe: 5. klasse
Målgruppe: 6. klasse
Målgruppe: 7. klasse
Målgruppe: 8. klasse
Målgruppe: 9. klasse
Målgruppe: 10. klasse
Målgruppe: A-niveau
Målgruppe: B-niveau
Målgruppe: C-niveau
Tidspunkt: Hele Året
Tidspunkt: Januar
Tidspunkt: Februar
Tidspunkt: Marts
Tidspunkt: April
Tidspunkt: Maj
Tidspunkt: Juni
Tidspunkt: Juli
Tidspunkt: August
Tidspunkt: September
Tidspunkt: Oktober
Tidspunkt: November
Tidspunkt: December
Gratis
A-niveau
B-niveau
C-niveau
Hele Året
I dette undervisningsforløb til kemi i gymnasiet bliver eleverne introduceret til Power-to-X; den proces, hvor grøn strøm omdannes til bæredygtige stoffer, så den producerede energi/strøm kan lagres og transporteres.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
B-niveau
C-niveau
Hele Året
Undervisningsforløbet Cement og Beton er udviklet i samarbejde med Dansk Beton og en faglærer i kemi i gymnasiet. Forud for besøget har eleverne fået en introduktion til cement og beton, lavet forsøg med kalk-brænding og arbejdet med opgaver om betonfremstilling. Efter besøget arbejder de videre med en slutopgave.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
B-niveau
Hele Året
I dette matematikforløb dykker eleverne ned i, hvordan dimensionering af boliger kan reducere varmeforbruget i boliger og dermed udledningen af CO2. De får grundlæggende færdigheder i GeoGebras 3D-værktøj og undersøger blandt andet, hvordan størrelsen af boligen, arealet af vægge og loft/tag i høj grad bestemmer, hvor stort varmetabet er til omgivelserne.
Se alle tilbud

Kontakt os endelig, hvis du har fundet et spændende forløb, men mangler en virksomhed i nærheden af din skole. Så vil vi meget gerne forsøge at hjælpe og finde en relevant virksomhed, der gerne vil have besøg.

Kontakt os her
Gratis
B-niveau
Hele Året
I dette forløb dykker eleverne ned i elektriske sensorer som værktøj til at designe intelligente teknologiske løsninger, når det kommer til måleudstyr. De arbejder med metrologi, med simple elektriske kredsløb og databehandler egne måleresultater.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
B-niveau
C-niveau
Hele Året
I dette undervisningsforløb lærer eleverne om biogas og diskuterer biogas som bæredygtig energikilde. De arbejder med kulstofs og kvælstofs kredsløb, næringsstoffer i landbruget og lærer om metan og metanisering. Forløbet indeholder et besøg hos et biogasanlæg, hvor eleverne kan se og opleve produktionen på tæt hold.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
B-niveau
Hele Året
Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i DTU Biotech Academys undervisningsforløb Ølbrygning, og udvider det med et virksomhedsbesøg på et bryggeri. Her vil eleverne opleve, at der stilles ekstra strenge krav til præcision i processerne for at sikre, at der hver gang opnås en ensartet høj produktkvalitet, når et bryggeri producerer øl i stor skala. Det øger udbyttet af undervisningen i bioteknologi/biologi/kemi i gymnasiet at se anvendelsen af den faglige læring i erhvervslivet og i samfundet. Samtidig opnår eleverne karrierelæring.
Se alle tilbud
Gratis
C-niveau
Hele Året
Hvordan opbygger man en hjemmeside? Det får eleverne svar på i dette undervisningsforløb til informatik. Efter en kort introduktion til emnet, besøger klasen en virksomhed, hvor en medarbejder fortæller om arbejdet med at udvikle og vedligeholde deres hjemmeside, således at eleverne er klædt godt på, når de efterfølgende skal udvikle deres egen hjemmeside via et CMS-system.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
B-niveau
Hele Året
I dette forløb lærer eleverne om kinematik og bliver bekendt med begreber og enheder, der anvendes ved flyvning. De bliver klogere på kinetisk og potentiel energi, de laver øvelser om blandt andet brændstof, forbrændingsreaktion og centripetalkraft – og ved hjælp af et online-værktøj, Skyvector, bliver eleverne afslutningsvist udfordret til at bruge deres viden om fysik til at udarbejde en konkret flyveplan.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
Hele Året
I dette undervisningsforløb arbejder eleverne med termodynamiske processer (isobar, isokor, isoterme og adiabatiske proces), formler for varmeenergi,  termodynamiske maskiner, kredsprocesser og nyttevirkningen af en kredsproces. Som en del forløbet besøger klassen en virksomhed, der udvikler, servicerer eller anvender termodynamiske maskiner.
Se alle tilbud
Gratis
A-niveau
B-niveau
Hele Året
I dette matematikforløb kan eleverne besøge et analyseinstitut eller virksomhed, der arbejder med indsamling og bearbejdning af data.
Se alle tilbud
Motor Mille, asfalt og en stor gummiged
Motor Mille, asfalt og en stor gummiged

Mikkel fra Åben Virksomhed var med en 4. klasse på besøg hos asfaltfabrikken NCC, og dagen bød på lidt af hvert.

Se med og hør, hvad elever kan opleve, når de besøger et asfaltværk som en del af forløbet
Byg en vej – asfalt og teknologi.

Besøg Hotel Nyborg Strand i madkundskab
Besøg Hotel Nyborg Strand i madkundskab

Vi har været på besøg hos Hotel Nyborg Strand for at blive klogere på, hvad elever kan se og opleve, hvis de besøger Nyborg Strand som en del af forløbet Fra råvarer til frokost.

Hvad laver en bygningsmaler?
Hvad laver en bygningsmaler?

Som en del af forløbet Design et værelse – matematik i farver besøgte 6. klasse fra Kroggårdskolen bygningsmaleruddannelsen i Gladsaxe.

Få et sneak peak på besøget her, og bliv klogere på, hvad eleverne kan opleve, når de besøger bygningsmaleruddannelsen.