FILTRÉR FORLØB EFTER
Vælg et eller flere fag
Vælg en eller flere målgrupper
Fag: Arbejdskendskab
Fag: Billedkunst
Fag: Biologi
Fag: Bioteknologi
Fag: Dansk
Fag: Elevernes alsidige udvikling
Fag: Engelsk
Fag: Færdselslære
Fag: Fransk
Fag: Fysik
Fag: Fysik og kemi
Fag: Geografi
Fag: Geovidenskab
Fag: Håndværk og Design
Fag: Historie
Fag: Idræt
Fag: Informatik
Fag: Innovation og entreprenørskab
Fag: It og medier
Fag: Kemi
Fag: Kristendomskundskab
Fag: Madkundskab
Fag: Matematik
Fag: Musik
Fag: Natur og teknologi
Fag: Naturgeografi
Fag: Samfundsfag
Fag: Sproglig udvikling
Fag: Sundheds- og Seksualundervisning
Fag: Tysk
Fag: Uddannelse og job
Målgruppe: Børnehaver & Dagtilbud
Målgruppe: Lærere & Pædagoger
Målgruppe: Fagpersoner
Målgruppe: Ungdomsuddannelser
Målgruppe: 0. klasse
Målgruppe: 1. klasse
Målgruppe: 2. klasse
Målgruppe: 3. klasse
Målgruppe: 4. klasse
Målgruppe: 5. klasse
Målgruppe: 6. klasse
Målgruppe: 7. klasse
Målgruppe: 8. klasse
Målgruppe: 9. klasse
Målgruppe: 10. klasse
Målgruppe: A-niveau
Målgruppe: B-niveau
Målgruppe: C-niveau
Tidspunkt: Hele Året
Tidspunkt: Januar
Tidspunkt: Februar
Tidspunkt: Marts
Tidspunkt: April
Tidspunkt: Maj
Tidspunkt: Juni
Tidspunkt: Juli
Tidspunkt: August
Tidspunkt: September
Tidspunkt: Oktober
Tidspunkt: November
Tidspunkt: December

Hos Åben Virksomhed finder du over 700 virksomheder, der gerne vil have besøg af dig og dine elever. Men faktisk er der også en anden mulighed – visse virksomheder kan nemlig også komme til dig. Læs mere her.

Læs mere her
Gratis
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Hele Året
Tag dine elever med ud og få en oplevelse af, hvordan matematik og logik bliver brugt på et bilværksted. I dette undervisningsforløb til matematik skal eleverne arbejde med de matematiske kompetencer: problembehandling, ræsonnement og tankegang. Som en del af forløbet skal klassen besøge et bilværksted og se, hvordan mekanikere arbejder med reparation af biler og dermed bruger matematik, logik og fejlfinding.
Se alle tilbud
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
I dette matematikforløb bliver eleverne klogere på, hvordan butikker i detailbranchen bruger data til planlægning, og de lærer, hvad automatisk disponering er, og hvordan det hjælper butikken med at styre varebestilling, lagerbeholdning og vagtplaner.
Se alle tilbud
Gratis
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Hele Året
Vis dine elever, hvordan forskellige tryksager trykkes hos et professionelt trykkeri. I dette undervisningsforløb til billedkunst, stifter eleverne bekendtskab med farvelære og får viden om forskellige trykmetoder. Som en del af forløbet, skal eleverne lave deres egne briktryk og linoleumstryk.
Se alle tilbud

Kontakt os endelig, hvis du har fundet et spændende forløb, men mangler en virksomhed i nærheden af din skole. Så vil vi meget gerne forsøge at hjælpe og finde en relevant virksomhed, der gerne vil have besøg.

Kontakt os her
Gratis
6. klasse
7. klasse
Hele Året
I dette forløb bliver eleverne meget klogere på metallers egenskaber, de bliver i stand til at identificere forskellige metaller fra hinanden, og de lærer at vurdere, hvilket metal der skal anvendes i forhold til et givet produkt.
Se alle tilbud
Gratis
1. klasse
2. klasse
5. klasse
6. klasse
Hele Året
I dette natur/teknologi-forløb får dine elever en forståelse af, hvad asfalt er, hvordan asfalt produceres, alt efter hvilken slags vej det skal bruges til, og hvordan det kan genanvendes. De bliver klogere på, hvordan forskellige belægning på vejen har betydning for fx bremselængde, slid på dækkene, komfort og støj, og de laver øvelser, hvor de selv får lov at prøve kræfter med at fremstille asfalt.
Se alle tilbud
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
I dette undervisningsforløb bliver eleverne klogere på sammenhængen mellem Co2 og elforbrug og undersøger deres egen skoles elforbrug.
Se alle tilbud
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
I dette undervisningsforløb til madkundskab inviteres eleverne til at dykke ned i en del af historien, og de får en forståelse for forskellige tilberedningsteknikker og grundmetoder i fremstillingen af elementer til smørrebrød. På besøget præsenteres eleverne for madlavningsteknikker, som man bruger i et professionelt køkken og stifter bekendtskab med nogle af de karriereveje, man kan vælge, hvis man brænder for at lave mad.
Se alle tilbud
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
Hele Året
I dette forløb bliver eleverne klogere på designprocesser, tekstiler og materialevalg. De laver øvelser, hvor de fx går på jagt i deres eget hjem efter forskellige typer tekstiler, de får indblik i, hvordan man i branchen arbejder med bæredygtighed, og så bliver de sat til at udtænke og producere deres helt egen idrætspose.
Se alle tilbud
Gratis
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Hele Året
Når der skal laves regnskab, indkøbes varer til lageret og tælles kasse op i en butik, spiller matematik en stor rolle. Men hvordan driver man egentlig en butik og sælger varer – og hvor kommer matematik ind i billedet?
Se alle tilbud
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
I dette matematikforløb lærer eleverne, hvordan kvalitetskontrol på fødevarevirksomheder fungerer, og hvordan man kan bruge stikprøver til at sikre kvaliteten af fødevarer.
Se alle tilbud
Gratis
8. klasse
9. klasse
Hele Året
I dette forløb dykker eleverne ned i plastens egenskaber, i anvendelse af plast og plast som ressource, og de laver undersøgelser med mikroplast, nedbrydningsforsøg og bliver blandt andet klogere på forskellige produktionsformer med plast – og på, hvordan vi kan undgå, at plast ender i havene og naturen.
Se alle tilbud
Gratis
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Hele Året
I dette forløb lærer eleverne om arealberegning, målestoksforhold, skitsering, materialevalg og produktfremtilling, når de arbejder med at skitsere, designe, male og slutteligt bygge et værelse. Eleverne besøger bygningsmaleruddannelsen på en erhvervsskole, hvor de møder både lærlinge og undervisere, som gør dem klogere på uddannelsen, og bliver deres viden om farvelære testet, når de selv skal blande deres egne farver.
Se alle tilbud
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Hele Året
I dette forløb lærer eleverne om forskellige træteknikker, træsorter, og hvad man kan kan bruge dem til. De arbejder med træets åreretning, laver øvelser med sugerør, der illustrerer træets opbygning, og de afprøver, hvordan man kan bøje træ ved hjælp af damp.
Se alle tilbud
Gratis
3. klasse
4. klasse
Hele Året
I dette forløb dykker eleverne ned i den rejse, vores krop gennemgår gennem livet. De tegner og taler om menneskets anatomi, lærer, hvordan livsstil kan påvirke kroppen og får en forståelse for, hvad der sker med kroppen, når vi bliver ældre.
Se alle tilbud
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
I dette undervisningsforløb bliver eleverne klogere på, hvordan transport af varer organiseres, de lærer om lagerstyring og kapacitet og arbejder blandt andet med procentregning, brøker, decimaltal og rumfang.
Se alle tilbud
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Hele Året
I dette forløb arbejder eleverne med en boligs klimaskærme og lærer, hvordan der kan spares meget energi, hvis boligen har gode ydervægge, vinduer, tag, døre osv. De laver isoleringsøvelser, hvor de undersøger forskellige isoleringsmateriale, og de prøver kræfter med at bygge et modelhus med fokus på at mindske energitabet.
Se alle tilbud
Gratis
2. klasse
3. klasse
4. klasse
Hele Året
Havet er et utømmeligt spisekammer og en vigtig kilde til mad og velstand i mange lande, også i Danmark. Men hvad sker der egentlig, fra en fisk bliver fanget, til den ligger i køledisken eller på tallerkenen derhjemme?
Se alle tilbud
Gratis
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
Hele Året
Kom ud og besøg en virksomhed, der anvender 3D-print som en del af deres daglige produktion. I dette undervisningsforløb til håndværk & design og matematik skal eleverne stifte bekendtskab med 3D-print, laver deres egne 3D-designs og lærer om, hvad 3D-print er, samt hvad det kan bruges til. På virksomhedsbesøget vil eleverne se og opleve, hvordan 3D-print indgår i en virksomhedsproduktion enten til prototyper eller til færdige produkter.
Se alle tilbud
Motor Mille, asfalt og en stor gummiged
Motor Mille, asfalt og en stor gummiged

Mikkel fra Åben Virksomhed var med en 4. klasse på besøg hos asfaltfabrikken NCC, og dagen bød på lidt af hvert.

Se med og hør, hvad elever kan opleve, når de besøger et asfaltværk som en del af forløbet
Byg en vej – asfalt og teknologi.

Besøg Hotel Nyborg Strand i madkundskab
Besøg Hotel Nyborg Strand i madkundskab

Vi har været på besøg hos Hotel Nyborg Strand for at blive klogere på, hvad elever kan se og opleve, hvis de besøger Nyborg Strand som en del af forløbet Fra råvarer til frokost.

Hvad laver en bygningsmaler?
Hvad laver en bygningsmaler?

Som en del af forløbet Design et værelse – matematik i farver besøgte 6. klasse fra Kroggårdskolen bygningsmaleruddannelsen i Gladsaxe.

Få et sneak peak på besøget her, og bliv klogere på, hvad eleverne kan opleve, når de besøger bygningsmaleruddannelsen.